Maksymalna ilość jednocześnie zamawianych domen wynosi 5. Jeśli chcesz zamawiać więcej napisz do nas.

Generowanie CSR

Uwagi dotyczące wypełniania formularza: w polach można wpisywać tylko znaki z zakresu A-Z (małymi i wielkimi lierami bez znaków diakrytycznych) oraz cyfry 0-9. Podanie znaku spoza zakresu skutkuje oznaczeniem pola na czerwono. Dla certyfikatów typu wildcard, domena powinna być w formacie *.jakasdomena.pl

CSR (Certificate Signing Request) to plik niezbędny do wystawienia certyfikatu SSL

Generowanie klucza prywatnego PKEY i CSR