Maksymalna ilość jednocześnie zamawianych domen wynosi 5. Jeśli chcesz zamawiać więcej napisz do nas.

Transfer domeny z NASK

Procedura transferu z NASK wymaga współdziałania trzech stron: Abonenta, NASK (aktualnego rejestratora) i Addhost (przyszłego rejestratora). Transfer domeny powinien być zainicjowany odpowiednio wcześniej przed końcem okresu rozliczeniowego, poniważ NASK potrzebuje do 5 dni roboczych na weryfikację otrzymanych dokumentów. Oznacza to, że jeśli proces transferu został rozpoczęty tuż przed końcem okresu rozliczeniowego, NASK nie może gwarantować pozytywnego zakończenia działań odbywających się po jego stronie. Pełna procedura transferu z NASK jest szczegółowo opisana na stronie https://www.dns.pl/porozumienie/transfer.html

Transfer domeny z NASK do Addhost składa się z dwóch etapów

Etap I - NASK

 1. Zweryfikowanie daty wygaśnięcia domeny oraz poprawności danych abonenta w NASK. Dane można sprawdzić w bazie WHOIS. Jeżeli dane abonenta uległy zmianie to należy je najpierw zaktualizować https://www.dns.pl/zmiana_danych_abonenta.html
 2. Wygenerowanie wniosku na stronie https://www.dns.pl/porozumienie/transfer.html
  Jako partnera proszę wybrać z listy - Grupa DKS Sp. z o.o. (właściciela marki Addhost)
 3. Podpisanie wniosku przez osoby do tego umocowane.
 4. Dołączenie wymaganych załączników do wniosku zgodnie z wytycznymi na stronie http://www.dns.pl/porozumienie/FAQ.html#4
 5. Przesłanie kompletu dokumentów na numer faksu +48 22 380 83 01 lub w formie skanów na adres transfer@dns.pl
 6. Po zaakceptowaniu wniosku, NASK przekaże do Addhost kody autoryzujące.

Etap II - Addhost

 1. Rejestracja konta w serwisie addhost - https://www.addhost.pl/rejestracja
 2. Kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres email podany podczas rejestracji w celu aktywacji konta.
 3. Po otrzymaniu kodów autoryzujących od NASK, Addhost zainicjuje transfer. Warunkiem zainicjowania transferu jest aktywne konto w serwisie addhost.pl
 4. Na adres email abonenta zostaje wysłana wiadomość z linkiem zatwierdzającym transfer. Po kliknięciu w link procedura transferu jest zakończona.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta

.